Voorstelling

Bart Latet, zaakvoerder bij Safe+ Consultancy, startte in 2012 in bijberoep met een éénmanszaak om organisaties assistentie te bieden bij de uitvoering van hun preventiebeleid. Sinds 2015 werd de éénmanszaak verder uitgebouwd tot een vennootschap, Safe+ Consultancy Comm. V., waarbij veiligheid op het werk  de rode draad is.

VISIE

Alleen staan we nergens. Daarom is onze visie dat we samen met onze klanten voor een veiligere en gezondere werkvloer moeten gaan. Onze klanten bijstaan en er samen voor zorgen dat werken op een welzijnsbewuste wijze kunnen gebeuren.

AANPAK

Safe+ Consultancy wil meer zijn dan enkel de invulling van een formele, wettelijke verplichting. Elke organisatie, elke klant is verschillend. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat voor elke klant maatwerk dient geleverd te worden. Sleutelwoorden hierbij zijn: Meerwaarde, Praktijkgericht, Overleg & Partnership.