Veiligheidscoördinatie

De wetgeving rond veiligheidscoördinatie (KB van 25 januari 2001 betreffende Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen) heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Een veiligheidscoördinator op bouwplaatsen is verplicht vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van bouwwerken (hieronder vallen:  graafwerken; grondwerken; funderings- en verstevigingswerken; waterbouwkundige werken; wegen-werken; plaatsing van nutsleidingen; bouwwerken; montage en demontage van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen; inrichtings- of uitrustingswerken; verbouwingswerken; vernieuwbouw; herstellingswerken; ontmantelingswerken; sloopwerken; instandhoudingswerken; onderhouds-, schilder- en reinigingswerken; saneringswerken en afwerkingswerkzaamheden) twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten uitoefenen.

Download de Safe+ Folder over veiligheidscoördinatie

Aarzel niet ons te contacteren voor meer info of een vrijblijvende offerte.